อายุหัวใจ

อายุ (Your Age)
ปี
เพศ (Sex) หญิง ชาย
ระดับไขมันในเลือด (Cholesterol Level) ต่ำกว่า 280   สูงกว่า 280
สูบบุหรี่หรือไม่ (Smoking Status) ไม่สูบ สูบ
เป็นเบาหวานหรือไม่ (Diabetes) ไม่เป็น เป็น
เป็นโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) ไม่เป็น เป็น
อ้วน (Obese) ไม่อ้วน อ้วน